โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประเสริฐ ลือโขง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ดังเอกสารแนบท้ายนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา