โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

อันดับ นายจีรวุฒิ จรพิบูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ นายเอกพล บริบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อันดับ นางสาวกมลชนก สิงห์โต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

*** เงื่อนไขการรับรางวัล : ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่...งานบริการ ยืม-คืน ชั้น อาหารห้องสมุด สำนักวิทยบริการ  
     ที่มา : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา