โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อ..ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อ..ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา