โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อใช้โปรยทางอากาศ สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 สิงหาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐.๐๐ น. บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม “ปั้นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้โปรยทางอากาศ ” โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี  ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ล้านนา ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการสร้างความชุ่มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและปฏิบัติการการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่เป็นการสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้น เพิ่มป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกป่าป่าไม้ ป่าชุม และไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่นา มีคณะผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาฝนหลวง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง

ชมภาพเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพข่าว : ตรีภพ หมื่นปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา