โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมงานสัมมนาฯ “Digital Mixer and Recording Training” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมงานสัมมนาฯ “Digital Mixer and Recording Training”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ พร้อมด้วยช่างเทคนิค กลุ่มงานระบบเครือข่าย ประกอบด้วย นายวุฒิชัย มณีกุล และนายจรัสพงษ์ หีบทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมงานสัมมนา “Digital Mixer and Recording Training จัดโดยบริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการสินค้ากลุ่มของงานระบบภาพและเสียง ร่วมกับ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า โดยศูนย์อบรม Audioversity ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
    ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาฯ เป็นลักษณะการ Workshop ทางด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆเกี่ยวกับภาพและเสียง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อาทิ การสาธิตติดตั้ง Hardware เกี่ยวกับเสียง การสาธิตการใช้งานชุดอุปกรณ์ประมวลผลเสียงสำหรับการผสมเสียงและเอฟเฟคต่างๆ Digital Mixers ฯลฯ รวมถึงยังให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้ร่วมทดสอบการใช้งานอีกด้วย

 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา