โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่งฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา