โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : สิทธิการยืม-คืน หนังสือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สิทธิการยืม-คืน หนังสือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องสมุด มทร.ล้านนา : https://library.rmutl.ac.th

Facebook Fanpage    : RMUTL-Library-Fanclub 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา