โลโก้เว็บไซต์ ดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ปี “๕๔ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ปี “๕๔

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงคาราวะ สืบสานป๋าเวณี ดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ นอกจากนี้ยังมีพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา สมทบกองทุนพัฒนา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ๕๕ ปี การแข่งขันลาบเมือง และการออกร้านซุ้มกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย 
 

ข่าวโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ภาพโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา