โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตร ระดับ ปวส.และปวช. (ช่วงที่ ๒) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทปบันทึก : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการบูรณาการจัดทำการหลักสูตร ระดับ ปวส.และปวช. (ช่วงที่ ๒)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา