โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS ด้านงานกิจการนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท. ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบ MIS ด้านงานกิจการนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบ ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นคร ขำหาญ ผู้ชำนาญการกิจการนักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการระบบ MIS ด้านการให้บริการทางกิจกรรมต่างของนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยเน้นการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย

 

 

ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
ภาพ/เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา