โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา และ สอศ. จัดประชุมฯยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา และ สอศ. จัดประชุมฯยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง ๖ เขตพื้นที่และตัวแทนจากสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ร่วมมือกันปรึกษา จัดแผนและสรุปผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ การนี้ อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สวท.มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ด้วย  

ภาพ/ที่มาข่าว : นายวิธวัฒน์ บุญเหลือ (นักศึกษาฝึกงาน) สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่        : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา