โลโก้เว็บไซต์ สวท.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ มทร.ล้านนา ครองอันดับ 1 ในเครือ ราชมงคลฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ มทร.ล้านนา ครองอันดับ 1 ในเครือ ราชมงคลฯ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 ตุลาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก “ Webometrics Ranking of World Universities ” รอบสองปี 2011 โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publication การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และความเป็น Open access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในการเป็น  e-University ผลการจัดอันดับ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดอันดับดังตารางแนบท้าย และติดอันดับ ๑ ของเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Rank
Top of Thailand
Continent   Rank
Top of South East Asia
23
มทร.ล้านนา
63
มทร.ล้านนา
28
มทร.พระนคร
75
มทร.พระนคร
32
มทร.ธัญบุรี
85
มทร.ธัญบุรี
40
มทร.อีสาน
 
 
60
มทร.ศรีวิชัย
 
 
69
มทร.กรุงเทพ
 
 
79
มทร.สุวรรณภูมิ
 
 
84
มทร.ตะวันออก
 
 
94
มทร.รัตนโกสินทร์
 
 
 
 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ตามผลการจัดอันดับดังกล่าว
 
ข่าว นายวิธวัฒน์ บุญเหลือ (นักศึกษาฝึกงาน) สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา