โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท.ร่วมฯรายการ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท.ร่วมฯรายการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกอากาศเวลา 0๘.00 – 0๙.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจำหน่ายเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดจนรางวัลเหรียญพิเศษและรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นานาชาติ 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) “การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้โดยคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 21 – 28 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอิชู (I- Shou) เมืองเกาชิง (Kaohsiung) ประเทศไต้หวัน ที่ผ่านมา จากผลงาน ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมของลายผ้าล้านนา (Digitized Lanna) “Antique Textile Pattern Database Developed as a Case Study ”

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา