โลโก้เว็บไซต์ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ และครองแชมป์ M-150 Ideology 2011 พยัคฆ์ล้านนา 2 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ และครองแชมป์ M-150 Ideology 2011 พยัคฆ์ล้านนา 2 มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสงความยินดีกับ ทีมพยัคฆ์ล้านนา 2 นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากโครงการ M-150 Ideology 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดี นอกจากยังมี ทีมหนองกระโห้ 3 และทีมหนองกระโห้ 3^2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ ตาก อีกสองทีม ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาอีกด้วย โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด โดยเครื่องดื่ม เอ็ม-150 ได้จัดพิธีปิดและประกาศผล โครงการ M-150 Ideology 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ไปอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ กทม.
            ซึ่งทีมพยัคฆ์ล้านนา 2 จาก โครงการ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์สำหรับศูนย์บ่มเพาะยุวชน ICT โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ สถานที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ หมู่ที่ 2 ต. ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน 

           การนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอเชิดชูเกียรติและชื่นชมยินดี ที่ทำชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ข่าว/ภาพ : http://www.m-150.com/ideology2011/win/index.php ,กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา