โลโก้เว็บไซต์ UniNet ประกาศแผนฉุกเฉิน รองรับเหตุภัยพิบัติ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

UniNet ประกาศแผนฉุกเฉิน รองรับเหตุภัยพิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแจ้งเตือนว่า มีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในพื้นที่เหล่านั้นก็มีพื้นที่ที่เป็นโหนดที่ติดตั้งอุปกรณ์ของ UniNet ด้วย เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ทำแผนป้องกันอุปกรณ์ ดังไฟล์ที่แนบมาด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ 
     โดยหากโหนดใดที่ประสบเหตุ และมีความจำเป็นต้องปิดอุปกรณ์ของ UniNet หรือต้องขนย้ายอุปกรณ์เพื่อหนีน้ำ เป็นต้น  ทางสำนักงานฯ จึงขอความกรุณาให้สมาชิกแจ้งมายังสำนักงานฯ โทร 02-3545678 ต่อ 5004-5011 หรือ E-Mail: noc@uni.net.th
     เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสำรวจและวางแผนการป้องกันอุปรกณ์ดังกล่าวด้วย
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา