โลโก้เว็บไซต์ อ.ปวียา รักนิ่ม วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาและห้องสมุด ประชาคมอาเซียน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ปวียา รักนิ่ม วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาและห้องสมุด ประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ปวียา รักนิ่ม ตัวแทน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ตะวันออกกลางศึกษาและห้องสมุดประชาคมอาเซียน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2555 โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ตะวันออกกลางศึกษา (06 U Center of Middle East Studies) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย October 6 (October 6 University) ประเทศอียิปต์ และจัดตั้งห้องสมุดประชาคมอาเซียน (ASEAN Library) เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ ศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศในตะวันออกกลางและประเทศในประชาคมอาเซียน


ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา