โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft SharePoint 2010 Level 300 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft SharePoint 2010 Level 300

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมหลักสูตร "Microsoft SharePoint 2010 Level 300"  วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ โดยมีคุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ Education Support Solution Manager บริษัท ลานนาคอม จำกัด กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรภพ ใหม่เสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวิทยากรวิศวกรภาคสนาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้ความรู้ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมฯ ในกิจกรรมดังกล่าว  
 
ภาพ/ที่มาข่าว       :   นายวิธวัฒน์     บุญเหลือ (นักศึกษาฝึกงาน) สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่              :    กลุ่มงานระบบสารสนเทศ   สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา