โลโก้เว็บไซต์ เว็บฯ มทร.ล้านนา ยอดนิยมอันดับ 9 ของประเทศ และ 841 ของโลก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บฯ มทร.ล้านนา ยอดนิยมอันดับ 9 ของประเทศ และ 841 ของโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการฯ ขอแสงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ติดการจัดอันดับ 9 ของประเทศ (http://www.4icu.org/th) และ 841 ของโลก (http://www.4icu.org/reviews/13774.htm) จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 11,000 แห่ง ใน 200 ประเทศทั่วโลก เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 ของหน่วยงานอิสระ 4 Interantional Colleges & Universities (www.4icu.org) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูลเพื่อให้ผลการจัดอันดับดี ขึ้น ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระจำนวน 3 ฐานข้อมูล คือ Google Page Rank , Alexa Traffic Rank และ Majestic Seo Referring Domains 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนา มัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา ,http://www.4icu.org/th
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา