โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวันหยุด : สวส.มทร.ล้านนา (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชย..วันวิสาขบูชา (๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุด : สวส.มทร.ล้านนา (ห้องสมุด) หยุดให้บริการ เนื่องในวันหยุดชดเชย..วันวิสาขบูชา (๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา