โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตร e-Learning1-Basic สำหรับอาจารย์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตร e-Learning1-Basic สำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2554 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศขยายเวลารับสมัครหลักสูตร e-Learning1-Basic สำหรับอาจารย์ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยอาจารย์สามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเข้าอบรมในห้องอบรม  หากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรภายใน 1624 หรือ e-Mail : kultida@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา