โลโก้เว็บไซต์ 3BB มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร สวท.มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3BB มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ตัวแทน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือในนาม 3BB มอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2555 อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผอ.สวท.มทร.ล้านนาและอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รอง.ผอ.สวท.มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่ : กลุ่มงานสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา