โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : การแข่งขันส้มตำลีลา งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (มทร.ล้านนา) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอ : การแข่งขันส้มตำลีลา งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง (มทร.ล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 793 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา