โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมป๋าเวณีดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ปี 2555 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมป๋าเวณีดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ปี 2555

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงคาราวะ สืบสานป๋าเวณี ดำหัวอธิการบดีฯและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศาลาราชมงคล และบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากร ของ มทร.ล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา สมทบกองทุนพัฒนา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ ๕๕ ปี นอกจากนี้ยังมีการออกร้านซุ้มกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย 

ภาพ/ข่าว : นายสหรัฐ สุรพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา