โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสำหรับอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม e-Learning1-basic | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสำหรับอาจารย์ที่ยังไม่ผ่านการอบรม e-Learning1-basic

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 อาจารย์ที่อบรมหลักสูตร e-Learning1-basic หรือ มีรายวิชาบนระบบ e-Learning แล้ว แต่สถานะยังเป็นไม่ผ่านการอบรม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 1624 หรือ e-mail : kultida@rmutl.ac.th ค่ะ เพื่อทำการแก้ไขสถานะค่ะ
           สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติอต่อกรุณาติดต่อที่เบอร์ 1624 หรือ e-mail : kultida@rmutl.ac.th  

** ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ค่ะ **

            ทั้งนี้อาจารย์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะแบบ Real Time ได้ที่ http://elearning.rmutl.ac.th/stat/index.php
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา