โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา จัดทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วานนี้ (พฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๒๙ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดพิธีทำบุญอาคารที่ทำการ (อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน นอกจากนี้มี ผู้บริหาร บุคลากร ของ สวส.มทร.ล้านนา ร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก           

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา ,กฤติศักดิ์ เสาร์เรือน และ พงศกร สระบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา