โลโก้เว็บไซต์ โครงการ สัมมนาฯ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ มทร.ล้านนา จอมทอง” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ สัมมนาฯ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ มทร.ล้านนา จอมทอง”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ จอมทอง” วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอนแบบออนไลน์บนระบบ e-Learning โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมกับ ระบบe-Learning และให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการรายวิชาในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การอบรมในกิจกรรมดังกล่าว

ที่มาข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ : นาย สหรัฐ สุรพันธุ์ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา