โลโก้เว็บไซต์ อ.เผ่าภิญโญ ผอ.สวทฯ ร่วมกับ NECTEC พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายผ้าโบราณล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เผ่าภิญโญ ผอ.สวทฯ ร่วมกับ NECTEC พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายผ้าโบราณล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤษภาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายทอผ้าโบราณล้านนา ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมคือ สามารถช่วยถอดรหัสรูปแบบลายผ้าและเทคนิคการทอผ้า โดยนำเอาต้นแบบลวดลายโบราณล้านนามาทำซ้ำๆ ลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการออกแบบลายทอผ้าให้มีความง่ายขึ้น รวมถึงเรื่องราวของการนำลวดลายผ้าดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยได้ นอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านลายผ้าของชาติพันธุ์ล้านนาให้คงอยู่สืบไป (ที่มาข่าว:http://www.bangkokpost.com/tech/gadget/295542/wonder-weave
ข่าว/ภาพ: กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา 
เผยแพร่ : กลุ่มงานระบบสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา