โลโก้เว็บไซต์ แจ้งความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยเกิดกิ่งไม้ล้มทับสายไฟเบอร์ออฟติค ขาดบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ช้ากว่าปกติ  ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการขอเพิ่มแบนด์วิดท์จาก บริษัท ทริปเปิลทรี อินเทอร์เน็ต จัดกัด เป็นการชั่วคราว 

                          จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมและสามารถใช้งานได้ปกติ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา