โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ภาคพายัพ เชียงใหม่) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ภาคพายัพ เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2555 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยโปรแกรม Tell me more  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ภาคพายัพ เชียงใหม่)  วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา