โลโก้เว็บไซต์ 3BB อวยพรปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3BB อวยพรปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มกราคม 2556 อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2556 จากตัวแทน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือในนาม 3BB ณ ชั้น ๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข่าวโดย : กลุ่มงานผลิตสื่อและพัฒนามัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา

เผยแพร่ : กลุ่มงานสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา