โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญสำนักวิทยบริการและหอสมุด มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีทำบุญสำนักวิทยบริการและหอสมุด มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.59 น. ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำบุญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีกรรม การนี้ได้รับความสนใจ ร่วมประกอบพิธีทำบุญ จากผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียงกัน  

ข่าว/ภาพโดย: กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนา
เผยแพร่โดย: กลุ่มงานสารสนเทศ สวท.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา