โลโก้เว็บไซต์ TMM (Online) กับ นักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TMM (Online) กับ นักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (Tell Me Online) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 Lab 3 อาคารห้องสมุด ประกอบด้วย นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 4 จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมทดสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมดังกล่าว แนะนำการใช้งาน และสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

        หากมีข้อสงสัยหรือสนใจเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ (Tell Me More Online) ติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 1624

        ที่มาข่าว/ภาพ : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา