โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2556 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองกลาง อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่ผ่านมา อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำหนังสือ “ราชมงคลล้านนา 8 ปีแห่งความภาคภูมิใจ” โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำหนังสือ เป้าประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 8 ปีในการเป็นมหาวิทยาลัยและเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ
   

           ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สวท.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา