โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (@Internet-RMUTL ) ด้วยระบบ Windows Phone  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (@Internet-RMUTL ) ด้วยระบบ Windows Phone

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ที่มา : ทศพล อวดห้าว 
ช่างเทคนิค กลุ่มงานระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา 

*** หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ (เบื้องต้นติดต่อได้ที่...
กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)
โทร 053921444 ต่อ 1678  
หรือติดต่อไปที่ FanPage Facebook : AritRmutl   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา