โลโก้เว็บไซต์ ฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๘ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๘

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 สิงหาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาฐาน I สำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัย มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ ๘
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด มหกรรมรัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา