โลโก้เว็บไซต์ นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel และ World แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเทคโนฯ วิทยบริการฯ บรรยายฯ Excel และ World แก่ นศ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนออกสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา