โลโก้เว็บไซต์ แชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานักศึกษาราชมงคลล้านนาคว้าแชมป์หุ่นยนต์เสือปืนไว ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา