โลโก้เว็บไซต์ 2 เมษายน 2564  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 เมษายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย สวส.มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...