โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา และ สอศ. จัดประชุมฯยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.ล้านนา และ สอศ. จัดประชุมฯยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนามทร.ล้านนา และ สอศ. จัดประชุมฯยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา