โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สวท รับเหรียญพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สวท รับเหรียญพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ฯ ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา