โลโก้เว็บไซต์ สวส.ประชุม หน่วยงาน การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  2/63  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.ประชุม หน่วยงาน การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563 โดย สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา