โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Tell me more online สำหรับ นศ. มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Tell Me More online เพื่อเป็นการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา