โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดอบรมและสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดอบรมและสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดอบรมและสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นศ. มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรม และสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมสอนภาษาออนไลน์ (TMM Online) แก่นักศึกษาสาขาเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4, ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา