โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนานักศึกษาใหม่ สาขา IBM เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนเข้า โครงการฯ Tell me more online
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ Tell Me More online        สำห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา