โลโก้เว็บไซต์ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาพนง.ในสถาบันอุดมศึกษา และพนง.ราชการ (บรรจุใหม่) สวท.มทร.ล้านนา ร่วมโครงการปฐมนิเทศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ (บรรจุใหม่) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา