โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย สวส.มทร.ล้านนาผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓
   วานนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา