โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ มทร.ล้านนา จอมทอง จัดสอบ Tell me more online นศ.ใหม่
มื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ สอบภาษาอังกฤษออนไล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา