โลโก้เว็บไซต์ รองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA

รองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA " ครั้งที่ 27 "

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนารองผู้อำนวยการฯ IT มทร.ล้านนา ร่วมงาน WUNCA
 เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร กลุ่มงานทางด้านระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา