โลโก้เว็บไซต์ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย สวส.มทร.ล้านนาหัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย แนะนำการใช้งาน Teleconference กศน.เชียงใหม่
วันนี้ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายประเสร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา