โลโก้เว็บไซต์ นว.โสตฯ ร่วมงาน Blackmagic Design #PopUpWorkshops @Chiangmai  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นว.โสตฯ ร่วมงาน Blackmagic Design #PopUpWorkshops @Chiangmai

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย สวส.มทร.ล้านนานว.โสตฯ ร่วมงาน Blackmagic Design #PopUpWorkshops @Chiangmai
   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา